Shohei Ohtani và cuộc bỏ phiếu tuyển thủ MVP hàng năm Shohei Ohtani và cuộc bỏ phiếu tuyển thủ MVP hàng năm
Th11 27