ĐT Việt Nam vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Khu Vực Châu Á Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Khu Vực Châu Á: Đội hình ĐT Việt Nam
Th8 29
Chuyển nhượng: Livramento, Chelsea đến Southampton Chuyển nhượng: Livramento rời Chelsea đến Southampton
Th8 2