Hai nạn nhân bi thảm nhất của sự cố này là Hashimoto Arina và Kawakita Saika

Hai nạn nhân bi thảm nhất của sự cố này là Hashimoto Arina và Kawakita Saika

Hai nạn nhân bi thảm nhất của sự cố này là Hashimoto Arina và Kawakita Saika