image-19

Devin Booker vượt qua Rick Barry (521) về số điểm ghi được nhiều nhất trong mùa giải đầu tiên của một cầu thủ.Devin Booker vượt qua Rick Barry (521) về số điểm ghi được nhiều nhất trong mùa giải đầu tiên của một cầu thủ.

Devin Booker vượt qua Rick Barry (521) về số điểm ghi được nhiều nhất trong mùa giải đầu tiên của một cầu thủ.