Nestor Araujo: Giành được Cúp vàng là một cảm giác tuyệt vời
Th7 25
Cúp vàng: Trinidad & Tobago, Guatemala chiến đấu vì tự hào
Th7 19